Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Hai 15/6, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Fabio Gasperini làm Tổng thư ký cho Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)

 

Tiến sĩ Fabio Gasperini 

 

Tiến sĩ Fabio Gasperini năm nay 58 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Thương mại. Ông đã có kinh nghiệm hơn 25 năm trong các dịch vụ tư vấn và kiếm toán tại các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty môi giới và công ty tài chính. Ông đã từng làm tư vấn cho Apsa, là chủ tịch của Công ty kiểm toán Tài chính Ernst & Young, đồng thời là thành viên của Ủy ban Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Ý.

Công việc cụ thể của ông Fabio Gasperini là tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi tài chính, xem xét tổ chức và hệ thống, hiệu quả công nghệ, kinh doanh thông minh, đánh giá rủi ro kinh doanh, kế hoạch kinh doanh chiến lược, phân tích lợi nhuận và chiến lược đa kênh.

Ông Fabio Gasperini là người thế chỗ Đức ông Mauro Rivella vừa hoàn thành nhiệm vụ 5 năm. Theo Tông hiến mới của Đức Thánh Cha “Anh em hãy rao giảng Tin Mừng – Praedicate Evangelium” thì tất cả các nhiệm vụ ở Vatican sẽ kéo dài trong 5 năm, và chỉ có thể tái nhiệm một lần. Trong tinh thần cải tổ, rõ ràng Đức Thánh Cha đã quyết định có những thay đổi để phù hợp với tiến trình cải tổ Giáo triều mà ngài đang thực hiện.

Trong lĩnh vực tài chính, Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh được coi như một ngân hàng trung ương, và là cơ quan giữ vai trò như là nhà đầu tư của Phủ Quốc gia Thành Vatican và hoạt động độc quyền vì lợi ích các tổ chức Tòa Thánh và Quốc gia Thánh Vatican.

Hiện người đứng đầu Cơ quan này là Đức cha Nunzio Galantino, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm năm 2018 (Acistampa 15/6/2020)

Ngọc Yến – Vatican News