21/06/2024

Vào lúc 18g00 thánh lễ đồng tế Mừng các Thánh Nam, Nữ Trên Trời…  Chủ tế Thánh lễ cha Bề trên chánh xứ cùng quý cha trong nhà dòng, cha Martinô Vũ Đồng Tùng chia sẻ lời Chúa nói về ý nghĩa của việc nên Thánh không phải là do con người những chính do bởi hồng ân và tình thương của Chúa…

 

 

ĐT GXĐMHCG