22/06/2024

Hôm nay, thứ Hai ngày 27.5.2024, mừng 60 năm ngày kỷ niệm thành lập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (27.5.1964 – 27.5.2024).

Trải qua bao thế sự thăng trầm của thời cuộc và những biến cố lịch sử, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vẫn lớn mạnh và phát triển dưới sự bao bọc, chở che của Chúa Cứu Thế và sự gìn giữ trong vòng tay yêu thương của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cây Nho Chúa đã trồng sẽ vươn cành, nẩy lộc xanh tươi và trổ sinh hoa trái…

Nguyện xin Chúa Cứu Thế luôn gìn giữ Dòng Thánh mang tên Người. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh tổ phụ Anphongsô và các thánh trong Dòng luôn gìn giữ, chở che và bênh đỡ những tu sĩ DCCT. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

_________________

Lm. Paul Ngô Phi – ảnh tư liệu