30/11/2023

“Sứ mạng của con – Làm cho Thiên Chúa được yêu mến – sẽ bắt đầu sau khi con chết. Con sẽ sống trên trời mà làm điều thiện dưới đất. Con sẽ gởi đến một trận mưa hoa hồng”. (Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu)

Xin thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trong ngày lễ mừng kính ngài hôm nay, cho mỗi người chúng con, đặc biệt quý soeurs, hội đoàn, ca đoàn, quý cô, quý chị đón nhận ngài làm Bổn Mạng, luôn biết sống tinh thần nên thánh như ngài, bằng một lối sống đơn sơ.

Xin thánh nữ Têrêxa gửi những cơn mưa hoa hồng từ trời xuống tắm mát những tâm hồn khô héo, nguội lạnh, buồn tủi, hoang mang và lắng lo của chúng con.