23/05/2024

Một ngày lễ hết sức đặc biệt và là niềm vui hết sức lớn lao dành cho tất cả những người con cái Chúa. Không chỉ là ngày dành riêng vinh danh các thánh, bởi được Chúa ân thưởng ngang qua chứng tá đức tin và tình yêu nồng nàn vào Thiên Chúa, mà cũng là niềm vui của chính mỗi người chúng ta, sẽ nên thánh và trở thành những vị thánh.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II nói:
“Đừng sợ trở nên những vị thánh”.

Chúng ta hãy tập ngước nhìn trời cao và hướng tâm hồn lên cùng Chúa, cho dẫu chúng ta đang sống và đang đi trên mặt đất. Vì quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó các thánh đang vui hưởng vinh phúc với Chúa và Đức Mẹ và mong chúng ta xum họp sau này.