21/04/2024

Thánh lễ đồng tế mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng các ca đoàn thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, được cử hành vào lúc 18g00, ngày 24.11.2023, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Dòng Chúa Cứu Thế.

Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa, ban nhiều ơn lành xuống cho các ca viên thuộc các ca đoàn của Giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn. Xin cho các ca viên luôn biết hy sinh trong tinh thần phục vụ, yêu mến và phụng sự Chúa bằng lời ca tiếng hát của mình.

______________________

Ảnh Giacobe Đức Tín