22/07/2024

Gx_ĐMHCG: Vào lúc 18g chiều ngày 09/12/2019, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành cách trong thể tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế, vì vậy Cha Giám Tỉnh cùng đông đảo quý Cha, quý Thầy cùng đồng tế và tham dự thánh lễ cách sốt sáng. Đồng thời, Xóm giáo 3, Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng nhận Mẹ Vô Nhiễm là bổn mạng, vì thế trước khi vào thánh lễ đã có cuộc kiệu ngắn tôn vinh Mẹ.

Chủ tế và giảng lễ hôm là là Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Ngay từ đầu lễ ngài đã nhắc đến sự kiện thánh tổ phụ Anphongsô buộc các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tuyên thệ niềm tin và bảo vệ Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, cho dù lúc đó Hội Thánh chưa tuyên bố đó là tín điều.

Trong lời chia sẻ Tin Mừng, ngài nhấn mạnh hồng ân vô nhiễm của Đức Maria được Thiên Chúa ban tặng không phải dành riêng cho bản thân Mẹ, nhưng luôn luôn vì sứ vụ, sứ mạng mà Mẹ được trao phó. Trước tiên, ơn vô nhiễm là để Thiên Chúa dọn cung lòng Mẹ cách xứng đáng cho Ngôi Hai ngự đến. Tiếp theo, ơn vô nhiễm trong sự kiện Tin Mừng chính là Thánh Thần Chúa đã bao phủ con người Mẹ, khiến Mẹ trở nên thụ tạo không tì ố, không vết nhăn. Cuối cùng, ơn vô nhiễm của Mẹ là dành cho phần phúc cứu độ của toàn nhân loại. Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh tương lai, là niềm hy vọng, là hạnh phúc mà dân Thiên Chúa mong đợi.

Cuối thánh lễ, Chị tân Trưởng Xóm giáo 3 có đôi lời chúc mừng tới quý Cha, quý Thầy và cộng đoàn, cảm ơn những người giúp cho thánh lễ sốt sáng và đặc biệt xin mọi người cầu nguyện cho Chị trong việc phục vụ đang còn mới mẻ và nhiều khó khăn.

Tạ ơn Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ chuyển cầu ơn Chúa cho chúng con để chúng con có thể sống “ơn vô nhiễm” giữa cõi đời “ô nhiễm”.

 

 

 

CTV Gió Nam