22/06/2024

Xin được mừng lễ đến quý Cha, quý Thầy và quý ông, quý anh nhận hai thánh Tông Đồ Philipphê và Giacôbê trong ngày mừng kính Bổn mạng hôm nay.

Xin hai thánh Tông đồ chuyển cầu cùng Chúa ban đầy tràn ơn lành cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho những ai nhận hai ngài làm Bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta noi gương hai thánh Tông đồ Philipphê & Giacôbê, để hăng say trong việc loan báo Tin mừng và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh.