21/06/2024

18g00 cha Chánh xứ Phêrô, cùng quý cha ban quản xứ dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mácta là Bổn Mạng của hội làm đẹp Nhà Chúa ‘Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp’, cha đặc trách hội đoàn chia sẻ lời Chúa…

Chiều nay mưa lớn kéo dài nhưng cộng đoàn vẫn đến tham dự thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mácta và cầu nguyện cho hội làm đẹp Nhà Chúa…

 

Đúc Tín