23/05/2024

Người Công giáo tin rằng Thánh Kinh là Lời được Thiên Chúa linh hứng, được viết bởi các tác giả nhân loại.

Đối với người Công giáo, Thánh Kinh là nền móng để trình bày mọi giáo huấn của đức tin. Thánh Kinh là nền tảng của Giáo hội Công giáo, và tiếp tục linh hứng cho các chi thể của Giáo hội mỗi ngày trong cuộc sống. 

Được Thiên Chúa linh hứng

Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo giải thích một cách hùng hồn về chân lý nền tảng này:

“Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Những gì Thiên Chúa mặc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Thánh Thần”. “Hội Thánh, Mẹ chúng ta, nhờ đức tin tông truyền, xác nhận rằng toàn bộ Cựu Ước cũng như Tân Ước, với tất cả các thành phần đều là Sách Thánh, và được ghi vào bản chính lục của Thánh Kinh, bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần nên tác giả các sách ấy là chính Thiên Chúa và chúng được lưu truyền cho Hội Thánh với danh nghĩa như vậy”(GLCG, số 105).

Được viết bởi các tác giả nhân loại

Nếu Thánh Kinh có Thiên Chúa như là tác giả chính, thì chắc chắn nó không rơi từ trên trời xuống.

Thiên Chúa đã chọn các tác giả là con người để viết ra Lời của Ngài và đoan chắc rằng hoàn cảnh của họ chính là điều mà Chúa muốn truyền đạt.

“Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả nhân loại viết các Sách Thánh. Để soạn các Sách Thánh đó, Thiên Chúa đã chọn những con người và dùng họ với đầy đủ các khả năng và phương tiện của họ, để khi chính Người hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó thôi”. Các sách được linh hứng giảng dạy sự thật. “Vậy bởi phải xem mọi lời các tác giả được linh hứng, còn gọi là các Thánh Ký viết ra, là những lời của Chúa Thánh Thần, nên phải công nhận rằng Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, những chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta” (GLCG, số 106-107).

Của ăn cho linh hồn

Vì điều này và nhiều lý do khác nữa, Thánh Kinh vẫn là nguồn nuôi dưỡng chính yếu cho đời sống thiêng liêng của người công giáo.

“Lời Chúa còn có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Hội Thánh, ban sức mạnh đức tin, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Hội Thánh”. Cần phải “mở rộng đường cho các Kitô hữu đến với Thánh Kinh” (GLCG, số 131).

Tác giả Philip Kosloski:

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ từ: https://it.aleteia.org

Nguồn: WGP Quy Nhơn –gpquinhon.org