Nhớ cầu nguyện cho tôi

Là tâm tình thiết tha của các đẳng linh hồn đang còn nơi luyện ngục. Với những đau khổ, những giọt nước mắt vì các linh hồn nơi luyện ngục chưa được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.

Nhớ cầu nguyện cho tôi

Các linh hồn đang cần đến chúng ta. Họ đợi chờ và mong ngóng những việc hy sinh, cầu nguyện, xin lễ cho họ… Bởi thời gian thanh luyện này, các linh hồn không làm gì được ngoài việc cậy trông lòng thương xót của Chúa và nhờ đến chúng ta cầu nguyện.

Nhớ cầu nguyện cho tôi

Bạn và tôi có nhớ đến các linh hồn đặc biệt trong tháng 11 này không? Bạn và tôi có muốn hy sinh, làm việc bác ái và cầu nguyện cho họ không? Chúng ta cùng giúp các linh hồn nhé!