24/07/2024

Ngày 01/06/2020 là một ngày hội đối với Bảo tàng Vatican, ngày Bảo tàng mở cửa lại cho các du khách sau 80 ngày đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

 

 

Vào lúc 10 giờ sáng, những du khách đầu tiên sau gần 3 tháng, đã đăng ký trước, đeo khẩu trang, trở lại Bảo tàng Vatican.

1.600 du khách, đặc biệt là các gia đình ở Roma và miền Lazio, đã lợi dụng những ngày này khi Bảo tàng không có quá đông người, để có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác. Bà Barbara Jatta, giám đốc bảo tàng, cho biết số người đăng ký cũng rất nhiều trong những ngày sắp tới.

Trong những năm gần đây số du khách thăm Bảo tàng Vatican mỗi ngày đến khoảng 20.000. Do đó, Bảo tàng lúc nào cũng đông người và du khách không có cơ hội chiêm ngưỡng các tác phẩm cách thoải mái như thời gian này.

Các nhóm du khách không được quá 10 người, phải tuân theo các quy tắc vệ sinh.

Bà Jatta khuyến khích các công dân Roma hãy lợi dụng cơ hội này để thăm Bảo tàng và biết chi tiết hơn. Bà Marta, cùng chồng và các con trong số những du khách của ngày đầu Bảo tàng mở cửa lại, nói: “Chúng tôi đã quyết định tận dụng cơ hội này, tránh những hàng dài thường có. Và chúng tôi ở Roma, làm sao mà không tận dụng nó?” Ông Fabrizio, chồng bà Marta, cũng nói: “Hoàn cảnh tiêu cực này đã cho chúng tôi cơ hội cho các con thấy nhà nguyện Sixtine và các bảo tàng cách thoải mái.”

Hồng Thủy – Vatican News