25/07/2024

Ngày 15/01/2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca Di Giovanni làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương.

 

Audio

Nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Tòa Thánh

Tiến sĩ Francesca Di Giovanni sinh năm 1953 tại Palermo, tốt nghiệp ngành luật. Bà đã thực tập thêm về ngành công chứng và làm việc trong lĩnh vực hành chính-pháp lý tại Trung tâm quốc tế của Opera di Maria, một phong trào thuộc Focolari.

Bà Di Giovanni đã làm việc tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh từ gần 27 năm. Từ ngày 15/09/1993, bà bắt đầu làm việc như viên chức của Phân bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh. Bà phục vụ trong phân bộ các quan hệ đa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến di dân và tị nạn, công pháp quốc tế về nhân đạo, truyền thông, công pháp quốc tế về tư nhân, tình trạng nữ giới, sở hữu trí tuệ và du lịch.

Hai Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh

Đây là chức vụ mới trong Phân bộ Ngoại giao của Tòa Thánh và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Với bổ nhiệm này, từ nay Phân bộ Ngoại giao của Tòa Thánh có hai Thứ trưởng. Trước đó, sau khi bổ nhiệm Đức ông Antoine Camillieri làm Sứ thần Tòa Thánh tại Etiopia, ngày 24/10 năm ngoái Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski, người Ba Lan, làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh đặc trách về các quan hệ song phương.

Quyết định sáng tạo của Đức Thánh Cha

Trả lời phỏng vấn của Vatican News và báo Osservatore Romano, bà Di Giovanni cho biết bà ngạc nhiên khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng. Bà chia sẻ rằng trong vai trò mà bà không bao giờ nghĩ đến này, bà sẽ cố gắng dấn thân hơn để đáp lại sự tin tưởng của Đức Thánh Cha.

Bà Thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh cũng nhận định rằng sự kiện lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào chức vụ điều hành trong Phủ quốc vụ khanh là một quyết định sáng tạo của Đức Thánh Cha, nó cho thấy một dấu hiệu về sự quan tâm đối với phụ nữ. Nhưng bà khẳng định: “Trách nhiệm gắn liền với công việc hơn là với thực tế rằng tôi là một phụ nữ.” (REI 15/01/2020)

Vatican News