Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ   

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Diễn (Placido) C.Ss.R

 

Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1932

Tại Văn Hải, Ninh Bình

Khấn Lần đầu trong DCCT: 19.03.1954

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7g00 (theo giờ Italy), thứ Bảy, 07/03/2020, tại Rome, Italy, sau 88 năm làm con Chúa trên dương thế và 66 năm sống lời khấn Dòng.  

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Placido lúc 5g30, thứ Hai, 09/03/2020, tại Nhà nguyện Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Thầy đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Placido sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

RIP