21/06/2024

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, cũng là ngày Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Chầu lượt thay mặt Giáo phận. Kết thúc những giờ Chầu, Giáo xứ rước kiệu cung nghinh Thánh Thể vào lúc 16g15.

Tạ ơn tình yêu Chúa đã trở nên Thịt và Máu để nuôi sống chúng con trên đường dương thế và dẫn về quê trời mai sau. Chúa hứa ban thưởng sự sống đời đời cho chúng con với những ai yêu mến và tin tưởng cậy trông vào Mình và Máu Thánh Ngài. “Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sống muôn đời.”

Xin cho mỗi người chúng con siêng năng chạy đến suy tôn Thánh Thể và chiêm ngắm, cảm tạ tình yêu Chúa trong đời sống Đức tin của mình.

Lm. Paul Ngô Phi – Ảnh Giacobe Đức Tín