Vào ngày 27 tháng 11 năm 2021, Sứ Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Ghana đã tổ chức một một cuộc họp về việc chính thức hợp nhất Sứ vụ với Phụ Tỉnh DCCT Tây Phi.

Tham dự buổi họp quan trọng này có tất cả các anh em làm việc trong Sứ Vụ cùng với Cha Christian Ewoenam Klu, C.Ss.R., Bề trên Sứ Vụ; Cha Luis Carlos Murillo, C.Ss.R. Bề trên Giám tỉnh Bogota (Tỉnh Mẹ của Sứ Vụ Ghana); Cha Nicholas Ayouba, C.Ss.R. Tổng Cố vấn của Châu Phi và Madagascar; Cha Noel Sottima, C.Ss.R., Điều phối viên của Dòng Chúa Cứu Thế Châu Phi và Madagascar (COREAM); Cha Joterio Aghoja. C.Ss.R., Bề trên Phụ Tỉnh Nigeria,; và Cha Mark Toguyeni, C.Ss.R. đại diện Bề trên Phụ Tỉnh DCCT Tây Phi.

Trong bài phát biểu, Cha Christian Klu bày tỏ lòng biết ơn đối với Tỉnh Bogota, đặc biệt là với những anh em đã tận tình vun trồng và duy trì sự phát triển của Sứ Vụ Dòng Chúa Cứu Thế ở Ghana cho đến nay. Ngài cho biết: Sứ Vụ Ghana đã tồn tại gần 30 năm, có ba cộng đoàn (hai nhà đào tạo và một cộng đoàn giáo xứ), bảy linh mục bản xứ, và mười sáu sinh viên đang được đào tạo, trong đó có ba người đã tuyên lời khấn tạm.

Tại buổi họp, các Bề trên khác cũng cập nhật cho đại hội về tình hình hoạt động truyền giáo tại các (Phụ) Tỉnh khác nhau của họ.

Cuộc họp đã kết thúc bằng một buổi Cử hành Thánh Thể để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, do Cha Noel Sottima chủ tế.

Vào ngày hôm sau, 28 tháng 11 năm 2021, là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, một thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Công giáo Chúa Kitô Vua ở Ho, Mawuli-Estate. Trong thánh lễ này, Cha Joterio AGHOJA – Bề trên Phụ Tỉnh Nigeria đã tuyên đọc sắc lệnh của Bề trên Tổng quyền. Cha Nicolas Ayouba – Tổng Cố vấn đến từ Châu Phi và Madagascar và đại diện của Bề trên Tổng quyền, đã chủ sự Thánh Lễ. Trong khuôn khổ Thánh lễ, còn có cuộc ký kết hợp đồng giữa Tỉnh Bogota và Phụ Tỉnh Tây Phi về việc hợp nhất Sứ Vụ Ghana. Tiếp theo là lời chào tạm biệt Tỉnh mẹ Bogota, cùng với những thông điệp chúc mừng và lời chúc tốt đẹp cho sự khởi đầu mới của sự kết hợp của Sứ Vụ với Phụ Tỉnh Tây Phi.

Christian KLU, C.Ss.R.

Hoàng Tâm chuyển ngữ

Nguồn: dcctvn.org