22/06/2024

Xóm I và Xóm II dâng hoa mừng kính Mẹ lành, diễn tả tấm lòng tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ của những người con thảo trong Giáo xứ vào tối thứ Bảy lúc 19g30, ngày 25/5/2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Dâng lên Mẹ hiền tấm lòng đơn thành, cùng gói trọn tâm tình, như những tấm lòng tín thác và yêu mến của đoàn con cái Mẹ. Nguyện xin Đức Mẹ vui nhận tấm lòng của đoàn con cái Mẹ.

Ảnh Giacobe Đức Tín