21/06/2024

THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA – TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Ngày 16 tháng 10

“Thật sự đôi khi chúng ta cảm thấy mình bối rối và yếu đuối. Nhưng với Thiên Chúa thì không có bối rối, với quyền năng của Thiên Chúa thì không có yếu đuối, vì chắc chắn rằng trong cuộc chiến đấu của chúng ta, Thiên Chúa uy quyền trợ giúp chúng ta với cánh tay hùng mạnh của Ngài. Và vì thế chúng ta có thể vui mừng và lớn lên trong sức mạnh nhờ biết chấp nhận Thánh Ý Chúa. Chúng ta ca tụng những kỳ công chí thánh của Ngài muôn đời”.

Trích lá thư Thánh Giêrađô viết ngày 22 tháng 1 năm 1752