21/04/2024

Hôm nay, Chúa Nhật 03/10/2021, Bà Cố Mađalêna Đoàn Thị Thống – thân mẫu của linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Tu viện DCCT Cần Giờ – vừa được Chúa gọi về.

Bà Cố Mađalêna Đoàn Thị Thống sinh năm 1935, tại Truyền Nam, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Nghi thức tẩn liệm và lễ cầu hồn sẽ được cử hành tại tư gia vào lúc 6:00 thứ Hai 04/10/2021.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế vào lúc 5:15 thứ Năm 07/10/2021.

Sau đó linh cửu Bà Cố sẽ Mađalêna được an táng tại Giáo xứ An Truyền, Tổng Giáo phận Huế.

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm là nguyên chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhiệm kỳ 2011-2015.

Kính xin anh chị em cầu nguyện cho Bà Cố Mađalêna được sớm hưởng kiến tôn nhan Chúa và được chung phần hạnh phúc cùng các thánh trên trời.

RIP