Ý cầu nguyện Tháng 10/2019 của ĐTC Phanxicô
 
 
 

Ngày nay, cần có một sự thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo của Giáo Hội để đối mặt với thách đố loan báo về Chúa Giêsu, về sự chết và phục sinh của Người.

Việc đi đến những vùng ngoại vi, những lĩnh vực về con người, văn hóa, và tôn giáo vẫn còn là điều xa lạ với Tin Mừng. Đây chính là điều mà chúng ta gọi là Sứ mạng đến với muôn dân.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng tâm điểm sứ mạng của Giáo hội là cầu nguyện.

Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mang đến một “mùa xuân” truyền giáo mới cho tất cả những ai đã được rửa tội và được sai đi bởi Giáo Hội của Chúa Ki-tô.

Vatican News