24/07/2024

Thánh lễ 15h00_24/6/2020 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”

Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế thánh lễ, cha giuse Hòng Phúc chia sẻ Lời Chúa. cùng quý cha và anh chị em hội Hằng Cứu Giúp Sài Gòn về hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn Chúa và Mừng KÍnh Mẹ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Đức Tín gxdmhcg.net