Vào lúc 18h00 ngày 26/02/2020 Thứ Tứ lễ Tro: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương chủ tế Thánh lễ khai mạc Mùa Chay Thánh, cùng đồng tế có 12 cha và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi về cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn… và ý thức thân phận con người yếu đuối, tường lớp lớp người tiến lên lãnh nhận tro. Như lời bài hát: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro”  Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu…

 

 

 

Tuấn Ngô