Nhà thừa sai Jarai đã hoàn tất cuộc đời

16 g 00 ngày 10 tháng 1 năm 2020, sau những giây phút quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa tất niên của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thì cả Nhà Dòng và bà con thân quen với Cha G. B. Nguyễn Văn Phán ngậm ngùi chia tay Cha sau 84 năm làm người trong đó có 62 năm làm tu sĩ và 75 năm là linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Đau đớn, mất mát nhưng trong thân phận làm người, không ai tránh khỏi cái chết để rồi khi hay tin Cha G. B. ngủ yên trong Chúa để rồi nhiều người hiệp ý cầu nguyện cho Cha.

Trong những ngày Cha nằm tại phòng khách của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, nhiều Thánh Lễ, nhiều lời cầu nguyện cũng như nhiều người đến viếng cũng như cầu nguyện cho linh hồn Cha G. B Nguyễn Văn Phán. Và đêm trước ngày Thánh Lễ cuối cùng của Cha với cộng đoàn, cộng đoàn đã đưa Cha rời khỏi ngôi nhà Mẹ thân yêu mà Cha đã sống những năm cuối đời ra Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – ngôi Đền thiêng đã gìn giữ Cha trong nhiều năm trời – để Cha diện đối diện với Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Từ rất sớm ngày đầu tuần áp cuối năm Âm Lịch, thứ Hai, 13 tháng 1, nhiều người đổ về Kỳ Đồng. Đặc biệt có những chuyến xe vội vã cũng như cực hiếm (vì những ngày này nhiều người đổ về Gia Lai để sum họp với gia đình trong những ngày Xuân mới) từ Gia Lai để hiệp thông trong Thánh Lễ tiễn đưa Cha G. B. đến nơi an nghỉ cuối cùng.

6 g 00 sáng, cộng đoàn cùng hiệp thông với nhau trong Thánh Lễ cuối cùng cầu nguyện cho Cha G. B. Nguyễn Văn Phán. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – chủ tế Thánh Lễ. Cùng với Cha Giám Tỉnh, anh em trong Dòng và nhất là cộng đoàn DCCT Tây Nguyên hiệp thông để cầu nguyện cho Cha. Hết sức đặc biệt, cộng đoàn dân Chúa hôm nay có những y phục Jrai cũng hiện diện. Đơn giản vì gần như cả đời Cha G. B. đã phục vụ cho anh chị em Jrai.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Trần Sĩ Tín – một trong những anh em đầu tiên trong nhóm thừa sai Tây Nguyên và cũng là người sống gần nhất với Cha GIOAN BAOTIXITA. nhắc lại những kỷ niệm của những ngày đầu sứ vụ Tây Nguyên.

Với tất cả tâm tình, Cha Giuse kể tất cả những ký ức của nhóm thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế cũng như sứ vụ là làm cho toàn dân trờ thành dân thừa sai của Chúa cũng như mình được dìm cũng như chúng ta được tận hiến để Chúa sai đi. 

Để kết bài chia sẻ, Cha Giuse nói: Bây giờ, Chúa cầu nguyện với Cha rằng những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con. Bây giờ Cha Phán, Chúa đã thực hiện điều ấy cho Cha Phán. Cha Phán đã về với Chúa, về với Thầy Đan, về với Cha Tài, về với Thầy Quân với người đàn em Dominico Phạm Mạnh Niệm cũng ở trong nhóm Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế mà đã ra đi trước, bây giờ chỉ còn có mình tôi ; “Xin Cha Phán cầu nguyện để chúng ta được nên một, để chúng ta được ở với nhau. Bây giờ, Cha vui mừng được quy tụ với ông bà cha mẹ, anh chị em đã ra đi. Sứ vụ Jrai thì đã có 50 năm. Cuộc trở lại với Chúa mới có 30 năm. Xin Chúa cho chúng ta thực hiện theo như lời của Ngài”.

Thánh Lễ an táng cho Cha G. B. đã khép lại. Mọi người lặng lẽ tiễn đưa Cha đến Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa để nhờ ngọn lửa thiêu thiêu đốt Cha G. B. như của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa đoá hoa thơm trong vườn hoa loan báo Tin Mừng dâng lên Thiên Chúa.

Trước khi nghi thức tiễn biệt được cử hành do Cha Batolomeo Nguyễn Đức Thịnh – Chánh Xứ Bon Ma Djong (Trung tâm Loan báo Tin Mừng Cheo Reo – nơi Cha G. B. Nguyễn Văn Phán từng phục vụ), Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông đại diện cho Nhà Dòng để cảm ơn cộng đoàn. Cha Đaminh cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha Giáo Phận Kontum đã đón nhận Cha G. B trong suốt hơn 32 năm. Cha Đaminh cũng cảm ơn quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

Trong thân phận làm người, chắc không thể nào tránh khỏi những sai sót để rồi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha G. B. để Cha G. B. mau hưởng nhan Thánh Chúa. Và, cũng xin Cha, khi gần Chúa thương cầu nguyện cho những người ở lại, cách đặc biệt cho anh em loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Tây Nguyên nơi Cha cả đời dong duỗi.

Chiều hôm nay, sau khi thân xác Cha trở về tro bụi thì người thân cũng như anh em phục vụ vùng Tây Nguyên sẽ mang Cha G. B. về Cheo Reo và đặt để Cha nơi Trung Tâm Truyền Giáo này.

9 g 00 sáng mai, thứ Ba, 14 tháng 1, cộng đoàn dân Chúa vùng Tây Nguyên, đặc biệt vùng Cheo Reo sẽ cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha. Tưởng nghĩ Cha đi rồi nhưng hình ảnh của Cha, cuộc đời của Cha G. B. vẫn còn mãi trong cung lòng của anh chị em dân tộc Jrai.

 

 

 

 

Lm Anmai CSsR

Photo: Đức Tín – GXĐMHCG