Chiều nay vào lúc 15g00 ngày 05/02/2020 thứ tư đầu tháng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn quy tụ về Đền Đức Mẹ DCCT cùng làm giờ Hành Hương Kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện Tạ ơn Chúa…

 

 

 

 

Photo: Đức Tín GXĐMHCG