22/06/2024

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Tận đáy lòng, con người khao khát Thiên Chúa vì con người được tạo dựng do Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với mình, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm gặp chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm.” (GLHTCG, số 27).

Đúng như lời giáo hun của Hội Thánh, Thiên Chúa đã lôi kéo nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi, địa vị, trình độ học vấn khác nhautới với Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế. Tại Trung Tâm này, anh chị em được đón tiếp ân cần và chu đáo, để ơn riêng của Thiên Chúa phát xuất từ lời mời gọi của Ngài, bất luận là đến vì lý do gì, như hôn nhân gia đình, như muốn tìm hiểu cách độc lập… thì Thiên Chúa vẫn thực thi tình yêu thương cách cụ thể của Ngài cho các anh chị.

Hôm nay,sau một thời gian tìm hiểu, học hỏi Lời Người qua các giáo huấn và huấn quyền của Hội Thánh, cácanh chị đã tiến tới lãnh nhận các bí tích Khai Tâm Kitô giáo: “Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể” là để tuyên xưng một cách công khai rằng: tôi đã thực sự đón nhận Chúa Kitô vào trong cuộc đời của mình.

Thánh lễ có sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, quý giảng viên cũng như tất cả anh chị em cộng tác viên trong các lớp Giáo lý Dự Tòng, quý ông bà anh chị em thân bằng quyến thuộc, cha mẹ đỡ đầu và các bạn hữu của các anh chị em Dự Tòng, ân nhân và thân nhân, không cùng niềm tin…

Trước khi Thánh lễ kết thúc, một chị đại diện cho Lớp Giáo lý Dự Tòng nói lên tâm tìm cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã lôi kéo các anh chị đến với Lớp Giáo lý để tìm gặp Chúa và hôm nay, các anh chị đã đạt được ước nguyện của mình là biết Chúa và theo Chúa.Chị đại diện cùng nói tấm tình quý Cha, quý ân thân nhân, cha mẹ anh chị em trong gia đình và quý cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã đến tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho các anh chị trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các thánh bổn mạng mà các anh chị đã nhận hôm nay, giúp các anh chị sống chứng nhân giữa lòng đời, để tình yêu của Chúa tiếp tục được lan tỏa cho những anh chị em chưa biết Ngài. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng các anh chị.

 

Cộng tác viên

Truyền thông Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp