Vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật 05/01/2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế Thánh lễ ban các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo cho các anh chị Tân tòng kết thúc khóa giáo lý… cùng đồng tế có cha đặc trách Giáo Lý Dự Tòng Phaolô Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ lời chúa và đông đảo quý thân ân nhân của các anh chị cùng về hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho các anh chị hôm nay được chính thức làm con Chúa trong gia đình Giáo Hội…

 

 

CTV Gx ĐMHCG