29/09 Giáo Hội mừng lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, và Raphael

Ban trật tự của Giáo xứ nhận Tổng lãnh thiên thần Micae làm bổn mạng (29/09), nhưng lại rơi vào Chúa nhật cho nên tối hôm qua (30/09) vào lúc 18g00 Cha Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, quý Cha, trong đó có Cha Micae Ngô Đình Vãn cùng dâng lễ mừng ngày bổn mạng với Ban trật tự và đông đảo anh chị em tín hữu.

Cha Tôma Trương Đình Sơn đã chia sẻ cách ngắn gọn về ý nghĩa của ba tổng lãnh thiên thần, ngài còn nhắc đến theo truyền thống có tất cả 7 tổng lãnh thiên thần. Tuy nhiên ba tổng lãnh thiên thần Micae, Raphael, Gabriel hay được nhắc đến hơn cả và ngài xin mọi người hãy cầu nguyện với các tổng lãnh thiên thần.

Micae nghĩa là “Người giống Thiên Chúa” hoặc “Giống như Thiên Chúa”. Micae là Thiên thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các Tổng lãnh thiên thần, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực. 

Raphael nghĩa là “Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa chữa lành”. Tổng lãnh thiên thần Raphael giúp chúng ta mau lành bệnh về thể lý và tinh thần nếu chúng ta cầu xin ngài.

Gabriel nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa là Sức mạnh của tôi”. Ngài cũng giúp chúng ta nhận biết ơn gọi đích thực của mình. Hãy cầu xin ngài hướng dẫn nếu bạn đi không đúng đường tâm linh, nếu bạn muốn hiểu cuộc sống và mục đích sống.

Sau thánh lễ, một ông đại diện trong Ban trật tự cảm ơn quý Cha và tất cả mọi người, đồng thời xin mọi người cầu nguyện cho Ban trật tự thêm hăng say và phục vụ cộng đoàn tốt hơn nữa. Kết thúc thánh lễ, Ban trật tự, Đại diện HĐMV, các hội đoàn và quý Cha đã cùng nhau chia sẻ niềm vui tại Phòng Hiệp Nhất.

 

 

 

CTV TT Giáo Xứ