Dòng Chúa Cứu Thế đã được thành lập vào ngày 9/11/1732 bởi Thánh Tổ Phụ Anphongsô Đệ Liguori:

Trong một cuộc tĩnh tâm riêng tại miền núi Scala, tu sĩ Alphonsus Liguori đã chứng kiến những nông dân, mục đồng miền núi sống bần hàn, chất phác lại rất chân thành vào niềm tin Thiên Chúa. Chính vì thế, ngày 9 tháng 11 năm 1732, tại tiểu vương quốc Napoli, ông cùng với một nhóm linh mục nhiệt thành thành lập một dòng tu cam kết dấn thân phục vụ trọn đời mới với mục đích truyền bá đức tin cho những người thuộc tầng lớp nghèo khổ.

“Thần Khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa.” (Luca 4:18-19).”

Dòng Chúa Cứu Thế nhanh chóng được thừa nhận là một Dòng thừa sai của Giáo hội. Ngày 25 tháng 12 năm 1749, Giáo hoàng Biển Đức XIV phê chuẩn dòng tu trở thành Dòng thừa sai của Giáo hội.

Năm 1925 đến Đến Huế Việt Nam…

 

 

 Photo Quang Trọng – Gx ĐMHCG