23/05/2024

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy, và toàn thể anh chị em,

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế xin kính kính báo:

Thánh Lễ truyền chức Phó tế và Linh mục

vào lúc 8.30 thứ sáu, 01.07.2022

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Danh sách các ứng viên Phó tế và Linh mục: