Sáng Chúa Nhật 1/9/2019 vào lúc 9g00 tại nhà nguyện Thánh Anphong, Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho 79 anh chị em Dự Tòng đã mãn khóa lớp Giáo lý được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô Giáo…

Trong tâm tinh tạ ơn quý cha và cộng đoàn dân Chúa cùng như quý phụ huỳnh, cha mẹ đỡ đầu cùng quý bạn bè thân hữu cùng đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện đặc biệt cho 79 anh chị hôm nay được chính thức làm Con Chúa trong gia đình Hội Thánh…

Nguyện xin Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành hồn xác và luôn sống trung thành với ơn Chúa  mà hôn nay các anh chị được đón nhân vào trong cuộc đời và trong gia đình của mình…