23/05/2024

Quý thầy Học Viện Thánh Anphongsô đã hướng dẫn cộng đoàn tĩnh nguyện vào lúc 17g30, thứ Năm ngày 09/11/2023, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Sau giờ tĩnh nguyện vào lúc 18g00, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ Mừng 291 năm Thánh Anphongsô Lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ hôm nay cùng đồng tế có cha phó Giám Tỉnh, quý Cha Ban quản trị Tỉnh Dòng, cùng quý cha, quý thầy trong Tỉnh Dòng từ khắp mọi miền trên Đất Việt và một số quý cha đang mục vụ nước ngoài về hiệp dâng Thánh lễ và tham dự kỳ Thường Huấn của Tỉnh Dòng năm 2023 và đông đảo quý ông bà anh chị em đã đến hiệp thông với Nhà Dòng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa.

Trong Thánh lễ thành lập Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay cũng là dịp mừng kỷ niệm quý cha, quý thầy:

* Ngọc Khánh Khấn Dòng

* Ngân Khánh Khấn Dòng

* Ngân Khánh Linh Mục

* Cửu Tuần – Bát Tuần – Thất Tuần

Tạ ơn Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ phụ Anphongsô và các Thánh trong Dòng luôn chở che và bảo vệ Dòng Thánh như cây nho ngày một lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, để cho mỗi Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sống và làm chứng tá cho Chúa Cứu Thế trong thời đại hôm nay và mang niềm hy vọng đến cho tha nhân.

—————————

Photo by Quang Trong