21/04/2024

Vào lúc 18g00 ngày 05/01/2022, nhằm ngày lễ mừng kính thánh Gioan Neumann, Giám mục, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế – gia đình và xóm giáo 4,5 đã tổ chức thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa mừng Ngọc Khánh Linh mục cho Cha Anphongsô.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, cùng sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh, Cha Phó Giám Tỉnh cùng quý Cha thuộc cộng đoàn DCCT Sài Gòn, cộng đoàn Tỉnh Dòng. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân tóm tắt những nét chính và gương sống của thánh Gioan Neumann, đồng thời chia sẻ về quãng đời phục vụ trong rất nhiều chức vụ của Cha Anphongsô. Đặc biệt là vị trí Giáo tập trong một thời gian dài cho Nhà Dòng. Cha giảng nói, đa phần anh em trẻ hiện tại là tu sĩ, linh mục đều là tập sinh của Cha Anphongsô Phạm Gia Thụy.

Hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay còn có nhiều quý sơ, nhất là giáo dân hai xóm giáo 4 và 5 mà Cha Anphongsô cũng đồng hành một thời gian dài. Cuối thánh lễ, Cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, cháu của Cha Anphongsô đã có đôi lời cảm ơn Nhà Dòng và toàn thể cộng đoàn. Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Anphongsô hoàn thành trọn vẹn ơn gọi tu trì và linh mục của ngài trong Dòng Chúa Cứu Thế.

BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp