Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã cử hành thánh lễ và trao ban tác vụ Phó tế và Linh mục cho 13 tiến chức Phó tế và 12 tiến chức Linh mục, thuộc Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vào lúc 8:30, thứ Tư ngày 03/7/2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Niềm vui của các Tân Phó tế và Tân Linh mục trào tràn khi nhận mình là thân phận mỏng giòn, yếu đuối lại được Chúa yêu thương chọn gọi, để trở thành Tu sĩ Phó tế và Linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan vui mừng với các Tân Phó tế và Tân Linh mục, niềm vui sướng của các Ông Bà Cố, thân nhân, ân nhân và bạn hữu, cũng như anh chị em giáo dân.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế mà các Tân Phó tế và Tân Linh mục bước theo, ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho các Tân Phó tế và Tân Linh mục luôn sống dấn thân vì Nước Trời, vì người nghèo bơ vơ tất bạt…

Truyền thông Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn