“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. (Ga 3, 16-18)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI

18h30 | Ngày 06/06/2020

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

———————————————————————————–

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle