Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường(Lc 1, 39-56)

Thánh Lễ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 

 

15/08/2020: 17g30 Hành Hương: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

18g00 | Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:

 

– Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00

– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ

– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM