24/07/2024

Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thánh lễ 18g00 ngày 16/04/2020

Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần.

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM