Niềm hân hoan vui mừng trong ngày lễ Khấn Dòng với 10 Tân Khấn Sinh và 12 Thầy Khấn Trọn Đời. Cha Giám Tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông – Giám Tỉnh DCCT VN đã cử hành thánh lễ cùng đông đảo quý cha đồng tế vào lúc 8:30, thứ Ba ngày 02/7/2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Niềm vui không chỉ với quý thầy Khấn Dòng hôm nay, mà còn niềm vui của Tỉnh Dòng, của ông bà cố, quý cha nghĩa phụ, cha xứ, bà con và bạn bè thân hữu.

Xin cộng đoàn gần xa chia vui với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, gia đình của quý ông bà cố và thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy Tân Khấn và quý Thầy Khấn Trọn Đời, luôn mãi tín trung trong lời cam kết.

Lm. Paul – ảnh Đức Tín & Quang Trong