22/06/2024

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy, và toàn thể anh chị em,

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế xin kính kính báo:

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời

vào lúc 8.30 thứ Năm, 30.06.2022

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Danh sách các Tập Sinh tuyên khấn lần đầu và trọn đời: