Các giám mục Ba Lan đã đưa ra một ý tưởng đặc biệt, đó là dùng hashtag #ThankYouJohnPaul2 (Cám ơn Gioan Phaolô 2) để cảm ơn thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài.

 

 

Cũng nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của thánh Gioan Phaolô II, các giám mục Ba Lan đã khuyến khích dùng hashtag #ThankYouJohnPaul2 (Cám ơn Gioan Phaolô 2) trên truyền thông xã hội.

Những lời cám ơn loan truyền trên mạng xã hội

Theo thư của Đức tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, ý tưởng dùng hashtag này nhằm để đăng trên mạng xã hội các video ngắn, các hình ảnh hay những lời cám ơn thánh Gioan Phaolô II về triều đại Giáo hoàng của ngài. Đức cha giải thích rằng “bằng cách này chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn vị Giáo hoàng Ba Lan về tất cả những gì ngài đã và đang mang đến cho cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta; về những cuộc gặp gỡ của chúng ta với ngài, những cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã có cơ hội tham dự; về những lời của ngài, những lời mà chúng ta nhớ nhất; về những cảm hứng mà ngài đã và tiếp tục khơi dậy trong chúng ta.”

Kể lại cho những người trẻ nhất

Đức tổng giám mục Gadecki nói thêm: “Chúng ta cũng có thể đăng những ký ức về ngài và bằng cách này, chúng ta cũng sẽ nói về thánh Gioan Phaolô II cho các thế hệ trẻ hơn, những người không có cơ hội biết nhiều về ngài, nhưng họ hiện diện rất nhiều trên mạng xã hội.” Sáng kiến “​​#ThankYouJohnPaul2” có tính chất toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một chiếc bánh sinh nhật ảo bằng cách tập hợp tất cả các tài liệu thu thập được qua các phương tiện kỹ thuật số.

Đức Giáo hoàng đầu tiên trên web

Đức Gioan Phaolô II luôn nhận thức được sức mạnh của truyền thông kỹ thuật số, đến nỗi ngài định nghĩa các phương tiện truyền thông này là “Areopagus đầu tiên của thời hiện đại”. Ngài nhấn mạnh rằng “chỉ sử dụng chúng để truyền bá thông điệp Kitô giáo và Giáo huấn của Giáo hội thôi thì chưa đủ”, nhưng cần tích hợp chính thông điệp vào nền “văn hóa mới” được hình thành bởi các phương tiện truyền thông hiện đại.

Hồng Thủy – Vatican News