30/11/2023

“Kính chào bà, bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

Là lời Thiên Chúa ngỏ với nhân loại ngang qua sứ thần Gapriel đến với Mẹ Maria. Để rồi lời xin vâng của Mẹ lời yêu thương được thành sự. Con Thiên Chúa – Chúa Giêsu – Emmanuel ở cùng nhân loại.

Tháng Mân Côi, mỗi lần cất lên lời kinh Kính mừng Maria, là chúng ta nhắc nhớ lại lời Thiên Chúa ngỏ lời yêu với nhân loại. Để từ đây niềm vui chứa chan, được Thiên Chúa yêu thương ở cùng và cứu độ.

Đến với Mẹ Maria trong tháng Mân Côi, thân thưa cùng Mẹ, chuyện trò cùng Mẹ, tâm sự cùng Mẹ. Niềm vui được vang vọng trong tâm khảm mỗi người chúng ta, khi cất lên lời: Kính mừng Maria…

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con siêng năng chạy đến bên Me, để lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Xin Mẹ thương đón nhận tấm lòng chân thành của mỗi người chúng con.