“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết” (Ga 3, 16)

07/06/2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi

 

 

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. (Ga 3, 16-18)

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

 

Suy nim:

 

Có một điều thường khiến các bạn trẻ băn khoăn,

đó là làm sao nhận ra một tình yêu chân thực,

làm sao không bị chóa mắt bởi những ảo ảnh,

không bị lừa dối bởi những ngọt ngào, để rồi vỡ mộng.

Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta một số tiêu chuẩn,

khi mời ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa.

 

Tình yêu chân thực là tình yêu hiến trao:

“Thiên Chúa đã yêu thế gian

đến nỗi đã trao ban Con Một của Người…”

Không phải chỉ là trao một quà tặng,

hay một cái gì ở ngoài mình,

nhưng là trao đi một điều thiết thân và quý báu.

Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha

là người Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô.

Khi trao cho chúng ta Đấng bị treo trên thập giá,

Thiên Chúa đã trao cho ta chính bản thân Ngài.

Ngài chấp nhận Con Ngài phải chết

để nhân loại được sống.

 

Tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình.

Tình yêu chân thực là tình yêu chia sẻ,

tình yêu mong hạnh phúc cho người mình yêu :

“… để bất cứ ai tin vào Người Con ấy

thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này.

Được sống là được đưa vào thế giới thần linh,

được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thiên Chúa không muốn cho ai phải trầm luân.

Nếu có ai hư mất hay bị luận phạt

thì không phải là vì Thiên Chúa độc ác,

nhưng chỉ vì Ngài tôn trọng tự do con người.

Con người có thể tin hay từ chối,

mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban.

 

Thánh Gioan đã dám định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu.

Một Tình Yêu chia sẻ chan hòa giữa Ba Ngôi:

Cha trao tất cả cho con, Con dâng tất cả cho Cha.

Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và Con.

Một Tình Yêu tràn ngập cả vũ trụ:

Thiên Chúa là Tình Yêu sáng tạo

khi Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài ;

Ngài là Tình Yêu cứu độ

khi Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức Giêsu ;

Ngài là Tình Yêu thánh hóa

khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong Thánh Thần.

 

Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa

nếu chúng ta xa lạ với tình yêu.

“Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,8).

Ai không ở lại trong tình yêu

thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,16).

Ước gì đời ta được tưới gội bởi Tình yêu,

để mọi việc chúng ta làm

đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu.

Ước gì chúng ta làm chứng về Thiên Chúa Tình yêu

bằng một đời sống hiến trao và chia sẻ.

 

Cầu nguyn:

 

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,

xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

 

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,

xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

 

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,

xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

 

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,

xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

 

Lạy Chúa Ba Ngôi,

Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,

xin cho các kitô hữu chúng con

trở thành tình yêu

cho trái tim khô cằn của thế giới.

 

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,

biết sống nhờ và sống cho tha nhân,

biết quảng đại cho đi

và khiêm nhường nhận lãnh.

 

Lạy Ba Ngôi chí thánh,

xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa

ở sâu thẳm lòng chúng con,

và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.