1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

Khai Giảng: THỨ 7, 05/10/2019

Thời gian học: – THỨ 7: 15h30 – 17g30

– CHỦ NHẬT: 08h00 – 10h30

Địa điểm: lầu 2 dãy A

2.LỚP HỌC THỨ 3-5-7

Khai Giảng: THỨ 3, 15/10/2019

Thời gian học: 18h45 – 20g45

Địa điểm: lầu 2 dãy A

3. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

Khai Giảng: THỨ 2, 21/10/2019

Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

Địa điểm: lầu 2 dãy A

Ghi danh: – Phòng A02 (trong giờ hành chánh, ngoại trừ thứ 2 nghỉ)

– Lầu 2 dãy A (lúc 18h30 từ thứ 2-7)

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Mang theo 2 hình thẻ của học viên cỡ 3×4 khi ghi danh.