21/04/2024

Kính thưa anh chị em!

Sau một thời gian Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp truyền hình trực tuyến Thánh lễ hàng ngày vào lúc 6g00, kể từ hôm nay (18/10), kênh truyền thông fanpage Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (youtube: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn) sẽ tạm ngưng.

Lịch trực tuyến có thay đổi và cập nhật thêm giờ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau:

1. THÁNH LỄ & VIỆC ĐẠO ĐỨC

– Chầu Thánh Thể: 19g00 thứ năm hàng tuần.

– Lần Chuỗi Mân Côi: 19g30 thứ bảy trong tháng 10.

– Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima: 12g00 ngày 13 trong tháng.

2. HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

– Thứ bảy hàng tuần: 6g00 Hành hương – 6g30 Thánh lễ; 14g00 Hành hương – 14g30 Thánh lễ; 16g00 Hành hương – 16g30 Thánh lễ

3. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

– Thứ bảy: 18g30.

– Chúa nhật: 6g30, 8g00, 15g30 (thiếu nhi), 18g30, 20g00.

Ngoài ra, theo lịch phụng vụ của Giáo hội và Dòng Chúa Cứu Thế, vào những dịp đặc biệt sẽ có thông báo sớm tới anh chị em.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình.

Xin chân thành cảm ơn anh chị em!

BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.