HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ
 
TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
 
THÔNG BÁO
 
V/v: Tuyển Sinh Niên Khóa 2020-2021
 
Kính gửi: Quý Bề Trên các Hội Dòng và Tu Hội.
 
Để góp phần vào công cuộc đào tạo Tu Sĩ, Linh Mục của Hội Thánh tại Việt Nam, Học Viện Thánh Anphongsô – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ tổ chức tuyển sinh vào Phân Khoa Triết Học và Thần Học cho niên khoá 2020 – 2021. Vì vậy, chúng con xin trân trọng kính báo về kỳ thi năm nay như sau:
 
1. Thời gian:
 
+ 7:45, thứ Bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2020, tại Học Viện Thánh Anphongsô – 970 D Bình Qưới, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
 
+ Buổi sáng thi Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (60 phút) và Việt Văn (90 phút).
 
+ Các thí sinh ăn trưa, nghỉ trưa tại Học Viện Thánh Anphongsô.
 
+ Buổi chiều thi Anh Văn / Pháp Văn (60 phút).
 
2. Đối tượng: Nam tu sinh:
 
+ Đã tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.
 
+ Và [hoặc] đã tuyên khấn trong các Hội Dòng và Tu Hội.
 
3. Môn thi:
 
+ Thí sinh Phân Khoa Triết Học thi 03 môn: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Việt Văn (nghị luận xã hội) và Anh Văn / Pháp Văn.
 
+ Thí sinh Phân Khoa Thần Học thi 03 môn: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Việt Văn (nghị luận triết học) và Anh Văn / Pháp Văn.
 
4. Hồ sơ:
 
+ 01 Thư Giới Thiệu của Bề Trên Đặc Trách. Đối với các Hội Dòng / Tu Hội có nhiều thí sinh đăng ký, xin làm thành một danh sách chung và gửi kèm với Thư Giới Thiệu cá nhân.
 
+ 01 Đơn Xin Dự Thi do cá nhân viết
 
+ 04 hình thẻ 4×6 [chụp không quá 06 tháng].
 
+ 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.
 
+ 01 bảng điểm chuyển tiếp (nếu có) với xác nhận của Vị Đặc Trách Đại Chủng Viện / Học Viện Dòng Tu.
 
5. Điều kiện xét tuyển:
 
+ Thí sinh không vi phạm Nội Quy Kỳ Thi Tuyển Sinh
 
+ Xét tuyển dựa theo kết quả tổng điểm 03 môn thi.
 
6. Bảo lưu [chỉ dành cho phân khoa Triết Học, với xác nhận của Bề Trên Đặc Trách]: kết quả trúng tuyển được bảo lưu tối đa 02 năm.
 
7. Đăng ký: vào giờ hành chính các ngày thứ Tư (19, 26 tháng 02 và 04 tháng 3 năm 2020).
 
Để biết thêm chi tiết, xin Quý Bề Trên vui lòng liên hệ với Cha Giám Học Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R. qua điện thoại 0969891976 hoặc E-mail hvthanhanphongso@gmail.com.
 
Sài Gòn, ngày 10 tháng 02 năm 2020
 
T.M. Ban Giám Đốc
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.,
 
Giám Học