Nhận định về giá trị của Thông điệp Laudato Sì nhân dịp kỷ niệm 5 năm ban hành, trong một tuyên bố được đăng trên trang web của HĐGM, Đức cha Franz-Josef Overbeck, Giám mục Ruhr và chủ tịch Ủy ban về các vấn đề xã hội thuộc HĐGM Đức nói: “Thông điệp là một cột mốc trong giáo huấn xã hội Công giáo”.

 

Thông điệp Laudato Sì: Một la bàn trong thời điểm khủng hoảng

 

Trong phần mở đầu của bản tuyên bố, Đức cha chủ tịch nói: “Văn kiện của Đức Thánh Cha thấm nhuần tư tưởng nền tảng về sinh thái học và những vấn đề của xã hội, chúng luôn phải được suy nghĩ cùng nhau. Nghĩa là chăm sóc đời sống xã hội và việc bảo vệ hệ sinh thái phải được liên kết chặt chẽ. Nói chung, Laudato Sì là một lời kêu gọi định hướng cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta theo một nguyên tắc bền vững. Điều này cũng được hiểu đó là thích nghi một lối sống để làm sao một lần nữa mọi người có thể sống hòa hợp với công trình sáng tạo và với chính mình”.

Theo Đức cha Overbeck, Đức Thánh Cha nói rất rõ ràng: Chúng ta đang đối diện với những nhiệm vụ to lớn và chúng ta phải thay đổi nhiều điều để nhân loại và toàn thể thụ tạo có thể tiếp tục sống tốt trên hành tinh này. Chính vì tầm quan trọng của môi trường mà chỉ trong tháng Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm mới lại thông điệp này trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amazon. Đức Thánh Cha đã đưa ra ví dụ thực tế vùng Amazon để áp dụng cho Thông điệp Laudato Sì, đặc biệt suy tư về các vấn đề xã hội, các nền văn hóa và sinh thái.

Đức cha chủ tịch viết tiếp: “Laudato Sì cũng có thể là một la bàn hữu ích cho chúng ta trong thời điểm khủng hoảng hiện nay. Và hơn thế nữa, năm nay Vatican đã tuyên bố một năm của Laudato Sì để nhắc nhở những gì mà Thông điệp muốn gửi đến mọi người và làm cho nó sinh hoa trái ngay hôm nay. Chính vì thế, nếu chúng ta muốn tạo một sức đẩy mới cho nền kinh tế mới và đời sống xã hội ở Đức và trên thế giới trong cuộc khủng hoảng virus corona, thì điều trước tiên phải làm là đưa ra các biện pháp hướng đến tương lai trong tinh thần tôn trọng khí hậu và môi trường, và cân bằng xã hội. Chúng ta hãy tiến bước với lòng can đảm”.

Đức cha chủ tịch kết thúc bản tuyên bố: “Mỗi người phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta phải chia sẻ những vấn đề lớn của thời đại chúng ta, trong niềm vui và hy vọng, trong sự yếu đuối và sợ hãi của mọi người. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn, chúng ta không được đánh mất niềm tin tưởng trong sự dấn thân cho công bằng xã hội mà qua Laudato Sì Đức Thánh Cha đã luôn thức tỉnh chúng ta”. (CSR_3820_2020)

Ngọc Yến – Vatican News