01/12/2023

Những Thừa Sai của Hy Vọng, theo bước chân Chúa Cứu Thế

NĂM ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

HP 21-75; EG 026-049; Lc 6,12-16

THƯA ANH EM,

THƯA CÁC GIÁM MỤC DCCT,

CÁC ỨNG SINH,

CỘNG TÁC VIÊN GIÁO DÂN TRONG SỨ VỤ

VÀ CÁC HIỆP HỘI TẬN HIẾN DCCT,

GIỚI TRẺ THỪA SAI CHÚA CỨU THẾ (RYVM),

CỰU SINH VIÊN DCCT

NHỮNG NGƯỜI KHÁC TRONG GIA ĐÌNH DCCT,

1. Vào ngày 09 tháng 11 năm 1732, Anphongsô và các bạn đồng hành là Pedro Romano, Juan Bautista Di Donato, Vicente Mannarini, và Silvestre Tósquez, cùng với Đức Cha Falcoia, cử hành Lễ Chúa Thánh Thần và hát Te Deum cầu xin Thần Khí soi sáng cho Dự Án Mới. Anphongsô và Thầy Vito Curzio đã bền đỗ trong Hội Dòng nhỏ bé ấy và nhờ hai đấng mà ngày nay Hội Dòng có mặt trên khắp năm châu và kỷ niệm 291 năm loan báo Ơn Cứu Chuộc Chan Chứa. Sau chừng ấy năm, thánh Anphongsô sẽ nói gì với chúng ta khi nhìn thấy Hội Dòng ngày nay đã gần ba trăm tuổi? Liệu ngài có nhận ra Hội Dòng do ngài thành lập không? Và ngài sẽ chất vấn chúng ta điều gì?

2. Hôm nay, Thánh Anphongsô hẳn sẽ chất vấn chúng ta những vấn nạn thẳng thắn sau đây: Hỡi anh em, anh em tìm thấy những người đại diện cho người chăn chiên ngày nay ở đâu? Họ có ở trong trái tim và sứ vụ của anh em không hay họ chỉ là một khái niệm trừu tượng? Và anh em đã loan báo Ơn Cứu Chuộc Chan Chứa cho họ thế nào? Và cộng đoàn tu của anh em trải nghiệm lòng nhiệt thành thừa sai thế nào? Chắc chắn, Thánh Anphongsô sẽ nhấn mạnh với chúng ta rằng đừng bao giờ quên cội nguồn nền tảng của chúng ta. Đó là Tin Mừng và người tất bạt nhất. Nhờ thế, chúng ta tránh được nguy cơ phản bội đặc sủng của mình. Nhờ thế, chúng ta có thể đọc một cách sâu rộng và sâu sắc về thời đại hiện tại để đưa ra những câu trả lời rõ ràng cho con người ngày nay ở những vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của họ. Đối với mỗi người chúng ta, ngài sẽ bảo chúng ta đừng nản chí, ngay cả trong những lúc chúng ta không có câu trả lời, vì có Chúa Cứu Thế và Thần Khí của Ngài cùng bước đi với chúng ta. Cuối cùng, ngài sẽ mời gọi chúng ta ngày càng đào sâu thêm căn tính đặc sủng và sứ mạng của mình.

3. Đấng Sáng Lập thánh thiện của chúng ta sẽ không ngạc nhiên trước diện mạo hiện tại của Hội Dòng trong tiến trình tái cấu trúc vì sứ vụ! Ngược lại, ngài sẽ rất choáng nếu Hội Dòng của ngài cứ giữ nguyên hiện trạng giống như khi ngài ra đi. Theo nghĩa này, Thánh Anphongsô đã làm tất cả những gì có thể trong bối cảnh của ngài để giúp cho công trình thừa sai ngài đã thành lập được phát triển. Và chính tinh thần cởi mở này, nhận ra rằng đây là công trình của Thần Khí, mà đã giúp những người kế thừa có thể đưa Hội Dòng đến được vị trí như ngày nay. Từ khi thành lập cho đến ngày nay, chúng ta đã không đánh mất nguồn mạch chung là hơi thở đặc sủng của Thần Khí. Ngày nay, mỗi anh em là người quản lý kho tàng này. Vì vậy, mỗi người có một trách nhiệm to lớn trước lịch sử và Dân Chúa bởi vì Hội Dòng là công trình của Thần Khí sẽ tiếp tục tồn tại nếu các thành viên của Dòng trung tín bước theo Chúa Cứu Thế và trở nên những nhà chú giải lẫn người phân phát ơn cứu chuộc trong bối cảnh của thế giới đầy thương tích.

4. Vì vậy, điều thiết yếu là phải chú ý đến thế giới ngày nay. Thế giới thách đố chúng ta, nhưng nó cũng cống hiến cho chúng ta những nguyên tắc đọc quan trọng. Nhờ đó, chúng ta giải thích đặc sủng và phân tích một cách chân thành xem chúng ta có trung thành với Tin Mừng hay không. Theo nghĩa này, cần phải nhìn lại lịch sử của chúng ta trong thế giới này và những gì mà các Tổng Công Hội vừa qua đã thúc đẩy và chỉ ra cho chúng ta. Những điều đó có tiếng vang gì ở các (Phụ) Tỉnh và cộng đoàn của chúng ta không? Tuy có giới hạn nhưng đó là những cơ chế đồng nghị và đem lại cho chúng ta những chỉ dẫn về cách đọc lại đặc sủng của mình. Vì vậy, tôi yêu cầu các Công Hội và Hội Nghị của mỗi (Phụ) Tỉnh phải đào sâu các quyết định của Tổng Công Hội, cũng như các Kế hoạch Chiến lược được xây dựng trong giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội XXVI. Những quyết định ấy phải đến tận tay các cộng đoàn, ứng sinh và giáo dân của chúng ta. Chúng ta là một thân mình thừa sai và chúng ta phải bước đi trong hiệp nhất, được Thần Khí linh hứng, dưới sự hướng dẫn của các bản văn nền tảng của chúng ta.

5. Với 291 năm hiện hữu, nhưng Hội Dòng sẽ không thể tồn tại nếu chúng ta không có ơn gọi. Vì vậy, mỗi (Phụ) Tỉnh phải làm mọi sự có thể để cổ võ, đồng hành và biện phân ơn gọi bằng cách sử dụng các nguồn nhân lực và tài chính cũng như các phương tiện truyền thông. Chúng ta là một Hội Dòng thừa sai gồm có các linh mục và các thầy, và điều này cần được phản ánh trong việc cổ võ ơn gọi. Tuy nhiên, chỉ có các nhà quảng bá ơn gọi làm phận vụ của mình thôi thì chưa đủ. Mỗi anh em đều là người cổ võ ơn gọi qua chứng tá đời sống và qua niềm vui làm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mà anh em thể hiện. “Sức sống của Hội Dòng trong việc theo đuổi sứ mạng tông đồ tùy thuộc vào số lượng và phẩm chất của các ứng viên muốn gia nhập cộng đoàn Hội Dòng Chúa Cứu Thế. Vì thế, tất cả các anh em, vì lòng yêu mến và quý chuộng ơn gọi của chính họ, nên nhiệt thành tham gia vào sứ mạng tông đồ trong việc cổ võ ơn gọi cho Hội Dòng” (HP 79). Chúng ta có thể nghiêm túc tự hỏi: tại sao có những nơi Hội Dòng hiện diện mà không có nảy sinh ơn gọi nào? Điều gì còn thiếu? Chúng ta có chuyển giao đặc sủng của mình ở nơi chúng ta đang ở không? Chúng ta đã tiếp cận những người trẻ chưa? Tương lai trong tay mỗi chúng ta. Chúng ta phải luôn thả lưới ở chỗ nước sâu (x. Lc 5,4), ngay cả khi chúng ta không có được gì, nhưng chúng ta đang làm phần vụ của mình.

6. Thưa anh em, các ứng sinh và tất cả những ai tham gia vào sứ vụ của Hội Dòng. Chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm ngày thành lập Dòng của chúng ta, một ngày khích lệ chúng ta củng cố đức tin, đức cậy và lòng nhiệt thành thừa sai. Hội Dòng là một thực tại năng động, nhưng chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế nữa vì chúng ta là những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể để sự thoải mái và thiếu nhiệt tình tông đồ lấy đi lòng nhiệt thành thừa sai cá nhân và cộng đoàn của chúng ta và làm chúng ta suy yếu đến mức không còn được chính Đấng Sáng Lập của chúng ta nhận ra.

7. Xin thánh Anphongsô tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta và giúp chúng ta nhìn thấy những chân trời mới cho Hội Dòng của chúng ta. Chúng ta sẽ để lại Hội Dòng nào cho các thế hệ DCCT tương lai? Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu sự thánh hiến của mình thế nào và cống hiến mọi ngày đời của mình cho copiosa apud eum redemptio cả về mặt cá nhân lẫn cộng đoàn.

8. Xin Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh, các vị Tử đạo, các Chân phúc và các Đấng Đáng Kính, chuyển cầu cho chúng ta được ơn bền đỗ, niềm vui và lòng trung thành sáng tạo hầu trung tín với sứ vụ của Chúa Cứu Thế.

Tận tình trong Đức Kitô Cứu Thế!

Rôma, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền