22/06/2024

Kính gửi các anh em linh mục, tu sĩ, cộng sự viên giáo dân và các thành viên Dòng Chúa Cứu Thế, các bạn giới trẻ thừa sai, các anh em cựu tu sĩ, và toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế,

1. Chúng ta hãy cùng nhau mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với những lời của chính Chúa Giêsu khi Ngài công bố chương trình sứ vụ tại hội đường Nazareth: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những tâm hồn tan nát, công bố sự giải phóng cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Là những Kitô hữu và những người sống đời thánh hiến, chúng ta có tin rằng Thánh Thần Chúa đang ở cùng chúng ta, thúc đẩy chúng ta trong sứ mệnh của Chúa Cứu Thế, người khơi dậy ân sủng của Thiên Chúa trong chúng ta và trên thế giới không? Nếu chúng ta không tin vào điều này, chúng ta sẽ không thể vượt qua những khó khăn của thế giới và lời chứng của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Thánh Thần Chúa đang ở trên mỗi người chúng ta… chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng của thế giới! (Communicanda 1/2024).

2. Từ khi thành lập Dòng cho đến nay, Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, đã hỗ trợ chúng ta và sẽ tiếp tục làm như vậy. Công việc của Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc, ngay cả khi có những trở ngại hoặc sự hiện diện của những người cố gắng ngăn cản (x. Cv 5, 38-39). Với sự khích lệ và đồng thuận của Ngài, Dòng đang định hình lại thông qua quá trình tái cấu trúc để không đi lệch khỏi đặc sủng và vẫn trung thành với sứ mệnh của mình. Điều này đòi hỏi mọi thành viên đã khấn và tất cả những người nam nữ noi theo linh đạo của chúng ta, một nỗ lực không ngừng để không biến Dòng thành một công việc theo hình ảnh và sự giống nhau của riêng họ, mà là “tự do và trung thành trong Đức Kitô” (x. Gl 5,1) với ý thức sâu sắc về sự thuộc về và sẵn sàng cho sứ mệnh. Nếu chúng ta muốn kiểm soát Dòng, thì chúng ta sẽ đánh mất ý thức về sứ mệnh và đi lệch khỏi đặc sủng, và dần dần đặc sủng sẽ suy yếu vì chúng ta không cho phép sự mới mẻ của Thánh Thần chạm đến mọi khía cạnh của đời sống tông đồ của chúng ta. Dòng, trong mỗi anh em và tất cả những ai liên kết với sứ mệnh của chúng ta, với tính đa văn hóa và sáng tạo, là một lễ Hiện Xuống loan báo nụ cười cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại, đặc biệt là cho những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất.

3. Kinh nghiệm của lễ Hiện Xuống là một cách hiểu mới về sứ mệnh của Chúa Giêsu. Nó đòi hỏi mọi người phải mở lòng và rời bỏ sự an toàn của thế giới riêng để học lại những điều mới mẻ của Thánh Thần. Do đó, lễ Hiện Xuống là một lời mời gọi chúng ta từ bỏ những bức tường bảo vệ chúng ta khỏi sợ hãi và không cho phép chúng ta nhận thức những chân trời khác, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng những ngôn ngữ mới để truyền đạt kinh nghiệm về mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, điều đã biến đổi cuộc sống của các cộng đồng tiên khởi và đã đến với chúng ta qua lời chứng về đức tin. Đó là một cách hiểu mới về sứ mệnh của Chúa Giêsu. Chúng ta đã nhận được kho báu này, không thể giữ riêng cho mình, mà phải chia sẻ thông qua công việc truyền giáo của Dòng (x. Ch. I, Const. 3-20). Làm thế nào để chúng ta biến kinh nghiệm của lễ Hiện Xuống thành nơi chúng ta hiện diện truyền giáo? Làm thế nào để chúng ta liên hệ với thế giới và với những người nam nữ ngày nay? Chúng ta phải phá bỏ những bức tường nào? Chúng ta phải mở những cánh cửa và cửa sổ nào để sứ mệnh của chúng ta có thể được thực hiện?

4. Để phá bỏ những bức tường, mở những cánh cửa và cửa sổ mới, chúng ta cần những công cụ và chìa khóa làm việc. Chúng ta tìm thấy tất cả những điều này trong các buổi họp mặt của cộng đoàn chúng ta và trong các khía cạnh khác nhau của việc đào tạo liên tục. Thông qua việc học tập suốt đời, chúng ta có thể nhận được các ân tứ của Thánh Thần: Khôn Ngoan, Lo Liệu, Sức Mạnh, Đạo Đức, kính sợ Chúa, Thông Hiểu và ơn Suy Biết. Hơn nữa, đó là một biểu hiện “của sự hoán cải cá nhân, hiểu biết và đào sâu sự thánh hiến của chúng ta như một phản ứng môn đệ trước Chúa, người kêu gọi chúng ta và cam kết của chúng ta đối với sứ mệnh của Ngài đối với Dân Chúa” (x. Thư về Năm Đào tạo Truyền giáo, số 9, Prot. N. 0000 052/2024).

5. Hiến pháp 90 nhắc nhở chúng ta về điều này: “Những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ trở nên những nhà truyền giáo hiệu quả hơn nếu họ có thể liên tục trau dồi các kỹ năng của mình một cách phù hợp trong công việc tông đồ. Với sự thích nghi này, họ sẽ kết hợp việc tự đổi mới liên tục trong các vấn đề tâm linh, khoa học và mục vụ. Do đó, mỗi thành viên phải háo hức cố gắng đem lại sức sống mới cho thừa tác vụ của mình. Anh em phải cố gắng làm cho nó sinh nhiều hoa trái hơn bằng cách liên tục học hỏi các khoa học thánh và khoa học nhân văn, và bằng cách chia sẻ huynh đệ với các anh em của mình. Hơn nữa, Bề trên (phụ) tỉnh phải lo liệu việc đào tạo liên tục và tiến bộ cho tất cả các thành viên. Điều này nên được thực hiện bằng các khóa học hoặc viện thần học và mục vụ, bằng cách tận dụng các khóa học ở các trường cao đẳng và đại học, hoặc bằng cách tham dự các hội nghị khu vực hoặc quốc gia. Ngoài ra, theo bước chân của thánh tổ phụ của chúng ta, Dòng chúng ta thúc đẩy việc học cao hơn về các khoa học thánh, để đạt được mục đích truyền giáo của mình thành công hơn.”

6. Thông qua Chúa Thánh Thần của Ngài, Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta khơi dậy lại trong chính mình hồng ân truyền giáo, vì chúng ta là “Những nhà truyền giáo của Hy vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế”. Cùng với Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta, và cùng với các Thánh, Chân Phước, Tử Đạo và Đấng Đáng Kính của chúng ta, chúng ta hãy biến các cộng đoàn dòng tu, các trung tâm mục vụ và toàn thể Dòng thành những nơi tỏa ra sự sáng tạo mục vụ, lòng can đảm truyền giáo và niềm vui đón nhận sứ mệnh của Chúa Cứu Thế trong thế giới này, nơi chúng ta sống với những niềm vui và nỗi buồn (x. GS, 1) để thông truyền trong Người niềm vui Tin Mừng đến với chúng ta từ Chúa Thánh Thần. Xin Thánh Thần Chúa ở trên mỗi người chúng ta…

Trong Đức Kitô Cứu Thế,

Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền