Thân gửi anh em và cộng tác viên giáo dân trong sứ vụ,

Ngày 12 tháng 11 năm 2023, toàn thể Hội Dòng cử hành Ngày Cổ võ Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế hàng năm. Vào ngày này, từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta cùng nhau kỷ niệm ơn gọi đi theo Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta được mời gọi canh tân đặc sủng của mình và cầu nguyện xin Chúa ban thêm các thừa sai đến sống trong cộng đoàn để loan báo Tin Mừng.

Ơn gọi này gợi lên cho chúng ta nhớ tới cốt lõi của việc trở thành tông đồ thừa sai. Đó là những con người sống trong cộng đoàn, hợp thành một thân mình, cộng tác như những người đồng hành của Chúa Yêsu Kitô trong công cuộc cứu chuộc. Mang tư cách Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta được thực tại khó khăn của thế giới này chất vấn và thách đố. Vì lý do đó, Thần Khí thúc đẩy chúng ta đi vào sứ vụ.

Chúng ta là một cộng đoàn những người bước theo Chúa Yêsu, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành, khiêm hạ và bền chí cầu nguyện (HP 20).

Vào ngày này, chúng ta được mời gọi tham gia quyên góp cho Quỹ Liên đới, để hỗ trợ việc đào tạo ban đầu ở Châu Phi và Madagascar, Châu Mỹ Latinh và Caribe, Châu Âu và Châu Á; hỗ trợ một số học bổng cho sinh viên ở Major College (Trường Nội trú của các cha du học tại Roma); cứu trợ thiên tai và hỗ trợ các dự án mục vụ khác của Hội Dòng. Vì thế, chúng ta được mời gọi gia tăng tình liên đới giữa các Đơn vị của Dòng Chúa Cứu Thế.

Mặc dù các Tổng Công Hội gần đây đã kêu gọi chúng ta liên đới, nhưng chưa được đáp trả như mong đợi. Tất cả chúng ta cần nhớ là phải đóng góp cho Quỹ này.

Có một dòng máu Chúa Cứu Thế chảy trong huyết quản chúng ta; làm môn đệ đích thực của thánh Anphonsô là chúng ta mang Chúa Cứu Thế và loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Chúng ta hân hoan bước theo Đức Kitô Cứu Thế, chúng ta tham gia vào sứ mạng của Ngài, chúng ta loan báo về Ngài bằng một lối sống và lối nói giản dị, và chúng ta luôn sẵn sàng ngay cả ở những nơi và hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta được mời gọi biến sự đơn giản hàng ngày thành nơi Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta để mang ơn cứu chuộc chứa chan cho thế giới.

Xin Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành cùng chúng ta trong sứ vụ này. Xin thánh Anphongsô cùng tất cả các thánh, các vị tử đạo và các chân phước tiếp tục chúc lành cho chúng ta, để với tư cách là một cộng đoàn, chúng ta có thể tiếp tục mang Tin Mừng đến cho thế giới!

Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

Lm. Paul Vinh, C.Ss.R.

Tổng Cố Vấn

Lm. Gerardo Hernandez, C.Ss.R.

Trưởng Văn Phòng Đào Tạo Trung Ương