Thánh lễ 18g00 thứ hai ngày 26/08 Hội Thừa Tác Viên Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần đầu tiên Mừng lễ Thánh Bổn Mạng.

Sau một thời gian dài phụng vụ trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn, năm nay cha tân bề trên chánh xứ, quý cha trong ban quản xứ đã chính thức cùng với quý ông, anh trong hội thừa tác viên đã chọn Thánh Piô X Giáo Hòng làm Bổn Mạng của Hội Thừa Tác Viên  Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp..

Trong niềm vui Tạ ơn mừng Thánh Bổn Mạng lần đầu tiên của mình… trước Thánh lễ quý ông quý anh hội thừa tác viên đã có giờ cầu nguyện và học hỏi về Thánh Bổn Mạng của hội… và đúng 18g00 Cha Chánh xứ chủ tế thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho quý ông quý anh trong hội thừa tác viên…

Thánh Piô X Giáo hoàng Giáo Hội mừng ngày 21/8 nhưng vì quý cha ban quản xứ đi tĩnh tâm Tổng Giáo Phân vì thế Thánh lễ mừng bổn mạng của Hội Thừa Tác Miên được dời lại hôm nay…

 

Photo: Đức Tín ‘Ctv gxdmhcg’