21/06/2024

“Loan báo Tin Mừng trong bối cảnh xã hội Việt Nam” là chủ đề kỳ thường huấn năm 2019 của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, được bắt đầu vào hôm nay, thứ Ba 12/11/2019.

 

Cha Giám Tỉnh phát biểu khai mạc kỳ thường huấn

Hơn 170 linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ khắp ba miền Đất Nước và từ các cơ sở truyền giáo ở nước ngoài của Tỉnh Dòng, đã trở về trụ sở của Tỉnh Dòng tại Sài Gòn để tham dự kỳ thường huấn này.

Phát biểu khai mạc kỳ thường huấn, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích nhấn mạnh rằng việc đào tạo tiếp diễn luôn là công việc quan trọng trong suốt cả cuộc đời người linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Kỳ thường huấn này cũng là dịp để quý Cha – quý Thầy trong Tỉnh Dòng nhìn lại và làm mới sứ vụ loan báo Tin Mừng của mình, cá nhân cũng như cộng đoàn, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay.

Kỳ thường huấn năm 2019 sẽ bao gồm ba phần chính yếu.

Trước hết, trong ngày đầu tiên, là phần trình bày của một số nhà chuyên môn về Truyền giáo học, về những vấn đề mang tính lý thuyết và học thuật của sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới và tại Việt Nam hôm nay.

Trong phần thứ hai, một số vị trong Hội đồng Quản trị Tỉnh Dòng sẽ nói về sứ vụ truyền giáo của Tỉnh Dòng hiện nay.

Phần thứ ba sẽ là phần chia sẻ kinh nghiệm và những ưu tư về sứ vụ truyền giáo của một số anh em thừa sai đang trực tiếp thực thi sứ vụ truyền giáo chuyên biệt “ad gentes” trong thực tế.

Sau các bài tham luận và chia sẻ là những giờ thảo luận nhóm.

 

Kỳ thường huấn sẽ kéo dài bốn ngày, từ thứ Ba 12/11/2019 đến thứ Sáu 15/11/2019.

Hoàng Tiến – DCCTVN